. Armáda spásy
Zatím jsme odpracovali

84 686 hodin

Darujte také hodinu své práce. Pomůžete potřebným a odhalíte
další část stoletého příběhu Armády spásy v ČR.

1912

0 h Budu bojovat

„Budu bojovat“

Zakladatel Armády spásy William Booth pronáší před sedmitisícovým davem v londýnské Royal Albert Hall legendární projev. Mise a myšlenky Armády spásy se šíří do celého světa.

Číst dál

1919

0 h Založení československé Armády spásy

Založení československé Armády spásy

Na popud manželky Charlotty zve prezident Masaryk syna zakladatele Armády spásy Bramwella Bootha a důstojníka Karla Larssona do Československa, aby tu založili sbor Armády spásy.

Číst dál

1921

3 000 h Základní kámen

Základní kámen

Pod vedením velitele Larssona a tajemníka Boyeholma je položen základní kámen první vlastní budovy Armády spásy. Organizace už tou dobou čítá „8 sborů, jednu dětskou domovinu, jednu domovinu pro neprovdané matky a jednu domovinu pro padlé dívky, též samaritánskou stanici“.

Číst dál

1922

7 000 h Expanze do regionů

Expanze do regionů

Sbory Armády spásy se rozšiřují i mimo území Prahy. Zakládají místní pobočky, ve kterých nejen pomáhají potřebným, ale také zajišťují volnočasovou činnost pro mládež. Ta je zachycena na fotografii z kladenské pobočky.

Číst dál

1925

12 000 h Komunita je život

Komunita je život

Armáda spásy se rychle stává nedílnou součástí občanské společnosti ve městech i na venkově. Zde vidíme setkání jejích členů v Brně. Vpravo pod znakem stojí Josef Korbel, jeden z neznámějších československých důstojníků.

Číst dál

1929

17 000 h Za hranice

Za hranice

Součástí organizace je i zahraniční výměna důstojníků. Do Československa tak přichází celá řada cizinců. Na snímku adjutant Duggins, nový důstojník pro Moravu, s rodinou.

Číst dál

1931

22 000 h Karl Larsson se vrací do Československa

Karl Larsson se vrací do Československa

21. září se koná velké shromáždění, na které přijíždí i průkopník a první velitel československé Armády spásy Karl Larsson, toho času velitel Armády spásy v Norvéžsku. Ano, tak se ještě v třicátých letech říkalo Norsku.

Číst dál

1934

28 000 h Boží armáda roste

Boží armáda roste

Řady Armády spásy rozšiřují dobrovolníci, kteří se stále častěji stávají i jejími zaměstnanci – důstojníky. Na fotografii je brněnský sbor před budovou Armády spásy v Dlouhé ulici č. p. 6 (dnešní Staňkova).

Číst dál

1940

34 000 h Proti nepříteli

Proti nepříteli

Členové Armády spásy bojují veřejně proti dopadům všudypřítomné války. Přinášejí tak alespoň morální povzbuzení pro zbídačenou zemi.

Číst dál

1941

41 000 h Doba zákazů

Doba zákazů

Činnost Armády spásy se stává trnem v oku protektorátním úřadům. Ty pro ni proto vyhlašují zákaz shromažďování na veřejnosti i v prostorách Armády spásy. Přidávají i zákaz nosit uniformu.

Číst dál

1942

48 500 h Vánoční odboj

Vánoční odboj

Příslušníci Armády spásy se ani tehdy nevzdávají svých hodnot a pořádají o Vánocích v Praze hostiny pro téměř šest set dětí a důchodců.

Číst dál

1947

56 500 h Příliš krátká obnova

Příliš krátká obnova

Po válce jsou všechny zákazy týkající se Armády spásy zrušeny a ta začíná postupně obnovovat svou činnost. Na fotografii je jedno z prvních oficiálních setkání brněnské pobočky. Kdo mohl tušit, co přijde za několik měsíců?

Číst dál

1948

65 000 h Zrušení a zabavení majetku

Zrušení a zabavení majetku

S únorovým komunistickým převratem přicházejí těžké časy i pro Armádu spásy. Ta je formálně rozpuštěna a její majetek zkonfiskován.

Číst dál

1949

74 000 h Nepřátelé státu

Nepřátelé státu

V následujících letech jsou příslušníci Armády spásy pronásledováni a zatýkáni. Za všechny uveďme příběh Josefa Korbela, kterého Státní bezpečnost zatýká v Brně. Důvod? „Je velmi nebezpečný pro svůj silný náboženský vliv, obzvláště na mladé lidi a děti.“

Číst dál

1953

83 500 h Nezištná pomoc

Nezištná pomoc

Příslušníci Armády spásy však slouží i nadále. Na snímku je manželka Josefa Korbela Erna, původem německá šlechtična, která po zákazu činnosti pracovala jako řadová zdravotní sestra.

Číst dál

Přidejte se

Darujte několik hodin své práce a odkryjte příběh Armády spásy.

Darujte svůj čas

Další část příběhu odhalíte za 8 814 h

Darujte čas
ve formě finanční podpory

Jak to funguje?

1 hodina = 1 Kč

Podpořte Armádu spásy a společně nasbírejme
prostředky na dalších 100 let pomoci.