Pro ty, kdo ani přes naši snahu nejsou schopni vyhledat běžného lékaře, vybudovala Armáda spásy ordinaci lékařky pro lidi bez domova. Lékařskou péči „přímo v terénu“ zajišťuje i Mobilní terénní služba. V zimě pak působí Krizová noční terénní služba, která zařizuje převoz lidí bez domova do nocleháren.

V Ostravě, Šumperku a ve Frýdku-Místku působí také domovy Přístav, které pomáhají především lidem bez domova v seniorském věku. Ti jsou kvůli svému fyzickému nebo psychickému stavu, duševním onemocněním, či závislostem na návykových látkách odkázáni na pomoc druhých.

Armáda spásy a naši terénní pracovníci pomáhají lidem přímo na ulici. Lidem, pro které je návrat do „normálního života“ neskutečně komplikovaný. Často nemají doklady, zázemí a najít práci, když jdete přímo z ulice, je také téměř nemožné.

Naši sociální terénní pracovníci jim proto pomáhají s postupnou adaptací. Od navázání prvního kontaktu po materiální pomoc či poskytnutí hygienického zázemí. Asistují jim také na úřadech, pomáhají se zařízením občanského průkazu, který lidé bez domova často nemají, nebo doprovázejí své klienty k lékařům.

Přístavy jim proto poskytují potřebné zázemí a umožňují setkání s jejich blízkými, která mohou mít především pro starší klienty blahodárný účinek.

Stát se terénním pracovníkem přitom stojí značné úsilí. Každý zájemce musí projít celou řadou kurzů a školení, aby byl schopen toto náročné povolání vykonávat. Všem, kdo se na tuto obtížnou dráhu vydali, proto z celého srdce děkujeme.